Nöronİst

Nöronist, İstanbul Üniversitesi bünyesinde çalışan, çok disiplinli nörogörüntüleme çalışmaları yapan bir ekiptir. Çalışmalarımız sırasında yoğunlukla EEG ve MRG kullanmaktayız. Fizyoloji, Nöroloji, Radyoloji ve Psikiyatri alanlarında çalışan araştırmacılar ile projeler yürütmekteyiz.