Araştırma Alanları

Durağan Hal Görsel Uyarım Temelli Çalışmalar
Görsel bir ışık uyaranı eğer zamansal frekansa sahip ise yani belirli bir hızda yanıp sönüyorsa, görsel uyarının frekansı ile aynı frekansta ve bu frekansın harmoniklerinde salınan beyin dalgaları (uyarılmış potansiyeller) gözlenir. Gözlenen beyin dalgaları durağan bir hale işaret ettiği için durağan hal uyarım potansiyelleri (DHUP) olarak isimlendirilir. Fakat EEG ile ölçülen bu uyarılmış potansiyellerin şiddeti her uyarım frekansında aynı değildir, uyarım frekansına bağlı değişiklikler gösterir. Frekansa bağlı seçici artış ve azalışlar gösteren DHUP’un beynin kendi içsel bağlantı ve koordinasyon yöntemleri hakkında bilgiler ortaya koyduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda grubumuz sadece EEG verileri ile değil fonksiyonel MRG kullanarak da durağan hal yanıtları üzerinden projeler geliştirmiş ve projelerini sürdürmektedir.

Beynin Dinlenim Durumu Ağları Üzerine Çalışmalar
Fonksiyonel MRG çalışmalarında kanın oksijenlenme seviyesine bağlı (KOSB) sinyaller takip edilerek insan beyninde aktivite gösteren bölgeler tespit edilebilmektedir. Yaygın olarak belli bir görev koşulunda aktif bölgeler tespit edilip görev ile ilişkilendirilirken, dinlenim durumu ağlarının (DDA) tespiti için bir görev gerekmez çünkü DDA, kendisini oluşturan beyin bölgelerinin birbiriyle senkron yanıtlar üretmesi yoluyla tespit edilir. Bu ağların nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar temelinde normallerden farklı aktivite göstermesi temeline dayalı projeler grubumuz tarafından yürütülmektedir.

Klinik Nörogörüntüleme
İleri MR görüntüleme teknikleri (fMRI, DTI) ve EEG üzerine araştırmalar yapmak ve yeni tekniklerin klinikte uygulamaları Klinik Nörogörüntüleme başlığının kapsamı.
Kandel’in “Principles of Neural Science” kitabı bu alandaki referans kaynaklardan: Constructing the Visual Image

Faydalı program linkler:
Deney sunumu hazırlama -> (Ücretli) E-Prime, Presentation, (Ücretsiz) OpenSesame
EEG analizleri -> EEGLAB
DICOM görüntüleme ve format değiştirme -> MRIcron
Yapısal MR beyin analizi -> FreeSurfer
Fonksiyonel MR analizleri -> SPMFSL,  AFNI
Group ICA Of fMRI Toolbox(GIFT)
DTI analizleri -> DTI Studio, TrackVis
“Daha fazla program gerek bunlar yetmez” diyenler oldukça zengin içerikli buna veya şuna bakabilirler.